Liên Hệ

CÔNG TY DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH TRÀ MY
VP Bắc Ninh
Địa chỉ : Số nhà 149 – Đường Rạp Hát – P.Vệ An – Thành Phố Bắc Ninh
Số điện thoại : 0241 3816 818 / 09 85 99 30 46
Fax : 0241 3816 818
Hòm thư : [email protected]
Website : https://www.dulichtramy.com